sp

Gelijkwaardig scheiden

Wij zijn er van overtuigd dat als er dan toch wordt gescheiden, deze manier van scheiden
de beste manier voor partijen is, omdat ongelijkwaardigheden tussen partners met betrekking
tot kennis over financiële, juridische of emotionele zaken worden weggenomen.

Ook voor gezinnen met kinderen is deze manier het beste.

Wat houdt gelijkwaardig scheiden in?

Bij Gelijkwaardig Scheiden worden beide partijen vertegenwoordigd door een eigen advocaat, die
volgens dit concept werken. De advocaten wisselen eisen, wensen en belangen uit zonder conflicten
op te zoeken. De advocaten zorgen ervoor dat de belangen van de beide partijen worden behartigd.
Zij hebben het gemeenschappelijke doel om er samen uit te komen. Tevens worden beide partijen
ondersteund door 1 onafhankelijke financieel expert. Alle onderliggende financiële gegevens worden
namens beide partijen beoordeeld en berekend.

Deze financieel adviseur maakt vervolgens het financiële toekomstplaatje inzichtelijk en fiscaal zo
aantrekkelijk mogelijk en, indien nodig, waardeert een onderneming. Indien nodig vinden sessies
plaats onder leiding van een coach. De coach waarborgt het proces en leidt emoties in de juiste
banen. Met de deskundigen komen partijen tot overeenstemming over alle zaken omtrent een (echt)
scheiding.

Ook voor ondernemers is deze manier van scheiden aan te raden, al is het maar om eindeloze
discussie en procedures over waarderingsvraagstukken te voorkomen. Daarbij heeft deze manier
van scheiden vooral ook oog voor kinderen. Kinderen worden altijd ongewild betrokken in een
scheiding. Dankzij alle experts worden de belangen van de kinderen gewaarborgd en wordt er echt
naar ze geluisterd.

sp

Gelijkwaardig Scheiden leidt tot een overeenkomst met een evenwichtige
basis waarbij toekomstige conflicten geminimaliseerd worden.

Financiële/juridische/emotionele ongelijkwaardigheid wordt opgeheven door de ingeschakelde deskundigen. Tevens is er volledige duidelijkheid en transparantie over de tarieven en de hoogte van overige kosten. Mochten partijen toch niet tot elkaar komen, dan moeten ze ieder een nieuwe advocaat inschakelen. De wens en wil om tot een vergelijk te komen, is derhalve extra groot.

De 4 deskundigen zorgen aldus voor een juridische en financieel zo goed mogelijke oplossing binnen een zo kort mogelijke termijn voor een vast tarief, terwijl alle belangen van alle partijen worden behartigd en alle zaken, zoals inschrijving van de echtscheiding, berekening van de alimentatie tot en met het regelen van het pensioen e/o kopen van een nieuwe woning worden geregeld.

Social media

Contactgegevens:

Gelijkwaardigscheiden.nl
tel. 085 - 30 36 38 4
Mileen: 06-20429949