sp

Mileen Quispel

Mileen Quispel is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is, na werkzaam te zijn geweest in het bankwezen, sinds 1998 werkzaam als advocaat en is werkzaam bij Compass Advocaten. Mileen is volledig gespecialiseerd op het gebied van het personen- en familierecht, ze is aangesloten bij de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (www.vfas.nl) en is naast advocaat ook mediator, strategisch coach en collaborative divorce lawyer (www.overlegscheiden.com).

Vanwege mijn jarenlange ervaring op het gebied van m.n. scheidingen ben ik van mening dat het concept Gelijkwaardig Scheiden de beste manier van scheiden is voor partners bij wie er sprake is van ongelijkwaardigheid in kennis. Maar ook voor mensen waarbij een van de partners het niet alleen aandurft in een mediation. Dit, vanwege het feit dat iedere partij een eigen advocaat heeft, die voor een gelijkwaardige kennis alsook voor de belangen van beide partijen zorgen, en door de financial die voor een onafhankelijk financieel advies en inzichtelijkheid in de financiën zorgt.

Ook is deze wijze van scheiden het beste voor partners die alles van A tot Z geregeld willen hebben. In een scheiding hebben mensen er behoefte aan dat zij op juiste wijze wegwijs gemaakt worden in alles wat er bij een scheiding komt kijken. Als advocaat en/of mediator regel je de scheiding. Nadat de scheiding op papier is geregeld, moeten partijen zelf nog de hypotheek regelen bij de bank of zelf nog de overdracht van de woning en/of aandelen van een B.V. bij de notaris regelen. Voorts moeten ook de pensioenafspraken afgehandeld worden met de pensioenverzekeraar. Partijen weten niet altijd even goed hoe dat ze dit dan nog moeten regelen. Dit alles wordt bij Gelijkwaardig Scheiden ook geregeld. Partijen hebben al genoeg zorgen omtrent de scheiding. Bij Gelijkwaardig Scheiden ontzorgen wij zoveel als mogelijk.

Daarbij ben ik altijd al van mening geweest dat als er gescheiden wordt, partners samen de gevolgen van de (echt)scheiding zo goed als mogelijk moeten regelen. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. De kinderen hebben niet gevraagd om een scheiding. Zij zijn wel de dupe. Het belang van de kinderen staat bij mij voorop.

Als er wordt gescheiden kunnen partijen over het algemeen niet meer (goed) met elkaar communiceren. Na een scheiding, zullen partijen echter nog meer met elkaar moeten communiceren als er kinderen zijn. Dit is voor sommigen vrijwel onmogelijk. Ik ben van mening dat dankzij alle experts bij Gelijkwaardig Scheiden, de communicatie van partijen zal verbeteren in het belang van de kinderen.

quispel@gelijkwaardigscheiden.nl
Telefoonnummer: 06-20429949

sp

Gerben de Boer

Na zijn studie bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit is Gerben gestart als commerciële buitendienst van een grote verzekeraar. In 1999 is hij zijn eigen adviesbureau begonnen. Door de jaren heen is dit adviesbureau uitgegroeid tot een financieel adviesbureau en een administratiekantoor met 6 personeelsleden.

Als financieel adviseur ben ik de afgelopen jaren vaak betrokken bij scheidingsprocessen. Vaak moet ik constateren dat de mate van kennis bij beide partijen niet gelijk is. Zodra er in een overleg geen gelijkwaardigheid in kennis is, ontstaat er in een later stadium vaak teleurstelling.

Uit ervaring blijkt dat gelijkwaardig scheiden de enige juiste manier van scheiden is. Naast dat partijen ieder vertegenwoordigd worden door een eigen advocaat, zijn de financiële zaken onpartijdig doorgerekend en in kaart gebracht. Gelijkwaardig scheiden leidt hierdoor tot een solide en evenwichtig convenant.

deboer@gelijkwaardigscheiden.nl

sp

Gelijkwaardig Scheiden leidt tot een overeenkomst met een evenwichtige
basis waarbij toekomstige conflicten geminimaliseerd worden.

Financiële/juridische/emotionele ongelijkwaardigheid wordt opgeheven door de ingeschakelde deskundigen. Tevens is er volledige duidelijkheid en transparantie over de tarieven en de hoogte van overige kosten. Mochten partijen toch niet tot elkaar komen, dan moeten ze ieder een nieuwe advocaat inschakelen. De wens en wil om tot een vergelijk te komen, is derhalve extra groot.

De 4 deskundigen zorgen aldus voor een juridische en financieel zo goed mogelijke oplossing binnen een zo kort mogelijke termijn voor een vast tarief, terwijl alle belangen van alle partijen worden behartigd en alle zaken, zoals inschrijving van de echtscheiding, berekening van de alimentatie tot en met het regelen van het pensioen e/o kopen van een nieuwe woning worden geregeld.

Social media

Contactgegevens:

Gelijkwaardigscheiden.nl
tel. 085 - 30 36 38 4
Mileen: 06-20429949